Leuhery

Leuhery

Leuhery sumber bron: wikipedia-L

Leuhery sumber bron: atlas Maluku 685 negeri village dorp: Aboru - pela: Hualoi Booi Kariu

Leuhery sumber bron: Leuhery Adalah adik dari kapitan Tuwa Saija jang bernama Surja Latumalesia Leu Haheria, setelah perpisahan antara adik berkakak di Seit Raloi, maka ia kembali berpindah ke Wae Hokal, dan kemudian kembali melalui pesisir pantai serta berdiam di Naira (Nae Irai = tidur besar), kemudian naik ke utara serta tinggal di Aman Irai setelah selasai peperangan Aman Ikat, jang kemudian turun membuka negeri di Aboru pada masa itu. 

Leuhery Dengan kapal ke Belanda - By ship to the Netherlands - video

Leuhery A. Kota Inten, eerste reis

Leuhery B. Kota Inten, eerste reis

Leuhery B. Skaubryn

Leuhery C. Goya

Leuhery E. Kota Inten, eerste reis

Leuhery E.H. Skaubryn

Leuhery F. Atlantis

Leuhery Goya

Leuhery Goya

Leuhery Goya

Leuhery Goya

Leuhery H. Kota Inten, eerste reis

Leuhery J. Skaubryn

Leuhery Kota Inten, eerste reis

Leuhery L.P. Atlantis

Leuhery P. Atlantis

Leuhery P. Skaubryn

Leuhery P. Skaubryn

Leuhery P. Skaubryn

Leuhery Ph. Skaubryn

Leuhery S. Kota Inten, eerste reis

Leuhery S. Skaubryn

Leuhery S. Skaubryn

Do you have more info click here - komentar tindis di sini - reacties klik hier

 

 

faam-Maluku-achternamen