Maturbongs

Maturbongs sumber bron:  wikipedia  -

Maturbongs sumber bron: atlas Maluku 1563

Maturbongs sumber bron: R.Rahayaan Kolser Pulau eiland: Nuhuroa -

Maturbongs sumber bron: R.Rahayaan Namar Pulau eiland: Nuhuroa -

Maturbongs sumber bron: R.Rahayaan Ngilngof Pulau eiland: Nuhuroa -

======= Servaas Maturbongs · https://www.facebook.com/groups/1487682351503830/permalink/1594052624200135/?comment_id=1594088820863182&offset=0&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D

Legende:

Een vrouw ging op het strand naar oesters zoeken.

Ze nam haar vangst mee naar huis en deed ze in een ketel op het vuur.

Doodmoe viel ze in slaap bij het vuur.

Toen ze wakker werd kwam er een jongetje uit de ketel.

Ze nam het aan als haar eigen kind.

Hij was de eerste Maturan.

(Er is nu intern een discussie bezig of Maturan Ketelmens of Schelpmens betekent).

0p 25 april 1900 veranderden twee jongeren Maturan hun naam in Maturbongs (Maturan bongso)

Door een adminstratieve fout van de Ned werd van een groot deel van de Maturan de naam veranderd.

legend:

A woman went to the beach to look for oysters.

She took her catch home and put them in a cauldron on the fire.

Exhausted, they fell asleep by the fire.

When a boy she awoke came from the boiler.

She took it as her own child.

He was the first Maturan.

(There is an internal debate means working or Maturan Boiler Man or Shell Man).

0n April 25, 1900 two young Maturan changed their name in Maturbongs (Maturan bongso)

By a involve administrative error of the Ned was of a large part of the Maturan changed its name.

 

======= Servaas Maturbongs  https://www.facebook.com/groups/1487682351503830/permalink/1594052624200135/?comment_id=1594089747529756&offset=0&total_comments=2&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Eeuwen geleden zond de sultan van Ternate een van zijn belangrijkste generaals, Mek Maturan, naar Kai om daar de rust terug te brengen, na onderlinge oorlogen.

Hij is met zijn leger daar gebleven; tegenwoordig is Maturan/Maturbongs een vd grootste Molukse marga's (clans)en verspreid door heel Ind.

Centuries ago, the Sultan of Ternate sent one of his key generals, Mek Maturan, Kai to restore calm there after mutual wars.

He remained there with his army; nowadays Maturan / Maturbongs a vd largest Moluccan margas (clans) and spread throughout Ind.

 

memberikan atau membaca reaksi tindis disini – reacties geven of lezen klik hier … negeri dorp: / pulau eiland / pela / adik kaka bongso, atau informasi apapun - alle info is welkom – no spam

faam-Maluku-achternamen