Ngeljaratan - Lamdesar - Tanimbar

Ngeljaratan - Lamdesar - Tanimbar

Ngeljaratan sumber bron: Atlas Maluku - halaman - page 1634 Lamdessar-timur - pela: Arma Siftnana Makatian Adaut

Ngeljaratan https://www.tanimbarweb.com/archief/index.html - Lamsedar timur - Tanimbar

Ngeljaratan dengan kapal ke Belanda - By ship to the Netherlands video

Ngeljaratan New Australia

Ngeljaratan New Australia

Ngeljaratan B. New Australia

Ngeljaratan H. Roma

Lamdessar - Do you have more info click here - komentar tindis di sini - reacties klik hier          

 

 

faam-Maluku-achternamen