Pattinama Oma

Pattinama Oma

Pattinama sumber bron:  wikipedia

Pattinama sumber bron: atlas Maluku 735 Oma - pela: Pelauw Ulat Buano

Pattinama https://www.lealohisamasuru.nl/namen/pattinama.html  Adalah berasal dari negeri Oma. Ia sebagai guru sekolah, jang bertugas di negeri Aboru sedjak awal abad XX. Ia kemudian mengawini seorang anak putri dari marga keturunan Sinay serta berturun temurun tinggal menetap di negeri Aboru.

Pattinama, Fam Parentah (Upu Latu Leparissa Leamahu) negeri dorp: Oma pulau eiland: Haruku

Pattinama sumber bron: nunusaku  negeri: Oma

Pattinama sumber bron: nunusaku  soa: Patti(Latumatita)

Pattinama sumber bron: nunusaku  asal dari: Malakka

Pattinama sumber bron: nunusaku  gelaran: Raja;Raja Laut

 

memberikan atau membaca reaksi tindis disini - reacties geven of lezen klik hier … negeri dorp: / pulau eiland / pela / adik kaka bongso, atau informasi apapun - alle info is welkom - no spam

faam-Maluku-achternamen